CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZDRAVSTVENOG VELEUČILIŠTA

Centar za cjeloživotno obrazovanje je ustrojbena jedinica Zdravstvenog veleučilišta koja se osniva s ciljem osiguravanja aktivnog, sustavnog i kontinuiranog sudjelovanja Veleučilišta u procesu cjeloživotnog usavršavanja zainteresiranih profesionalaca u području zdravstva.

Djelatnost Centra

Djelatnost Centra za cjeloživotno obrazovanje usklađena je s misijom i vizijom Zdravstvenog veleučilišta
Djelatnost Centra uključuje planiranje, izradu i provođenje programa cjeloživotnog obrazovanja u području zdravstva

MISIJA VELEUČILIŠTA

Misija je Veleučilišta organizirati i izvoditi najkvalitetnije studijske programe na stručnoj, a u vrlo skoroj budućnosti i sveučilišnoj razini zdravstvenog obrazovanja i tako doprinijeti unapređenju zdravstvenih i etičkih standarda, kvaliteti zdravstvenih usluga, smanjenju zdravstvene potrošnje, unapređenju humanijih odnosa u zdravstvu i zaštiti prava pacijenata.


Ovu misiju ostvarujemo izvođenjem europskim standardima prilagođenih studijskih programa, suvremenom organizacijom i kvalitetnim izvođenjem nastave, uz korištenje novih medicinskih i informacijskih tehnologija..

VIZIJA VELEUČILIŠTA

Vizija je postati vodeća visokoškolska sveučilišna ustanova na području zdravstvenog obrazovanja za neliječnički kadar, prepoznata po svojoj pedesetogodišnjoj tradiciji i ostvarenoj izvrsnosti u Hrvatskoj, u zemljama regije i u Europi.


U realizaciji ove vizije predviđena je jaka suradnja sa strukovnim udruženjima i komorama, te srodnim visokoškolskim ustanovama u regiji i u zemljama EU-a, temeljena na visokom stupnju mobilnosti nastavnika i studenata, na razvoju zajedničkih studija i na provođenju zajedničkih stručnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja.


Suradnja sa srodnim visokoškolskim ustanovama u Hrvatskoj, a posebice s ustanovama koje školuju liječnički i neliječnički kadar oduvijek je bila opredjeljenje ove ustanove.


Tečajevi

Tečaj 1 kategorije pod nazivom Sveobuhvatna zdravstvena skrb oboljelih od raka pluća

Pozivamo Vas na tečaj prve kategorije u organizaciji Hrvatskog torakalnog društva, KBC-a Zagreb, Klinike za plućne bolesti Jordanovac i Zdravstvenog veleučilišta Zagreb, program i informacije o tečaju možete pronaći ovdje.

Edukacije se mogu organizirati na inicijativu nastavnika Zdravstvenog veleučilišta ili inicijativu institucija koje su iskazale potrebu za stručnim usavršavanjem.

 

Prijedlog programa potrebno je dostaviti najmanje 60 dana prije planiranog održavanja edukacije

 

Programe edukacije bez stjecanja ECTS bodova odobrava Uprava Zdravstvenog veleučilišta.

 

Programe edukacije sa stjecanjem ECTS bodova odobrava Stručno vijeće, na prijedlog Povjerenstva za nastavu.

 

Obrazac za prijavu programa možete preuzeti ovdje. Isti je potrebno poslati na mail cco@zvu.hr.

 

CILJEVI CENTRA

CILJEVI CENTRA

  • Promocija suvremenih znanja u praksi
  • Promicanje i osiguravanje visokih standarda kvalitete u praksi
  • Suradnja sa stručnjacima u praksi
  • Jačanje profesionalnih kompetencija stručnjaka u praksi
  • Aktivnosti Centra odnose se na osmišljavanje i organizaciju programa bez stjecanja ECTS bodova (tečajevi radionice, seminari, okrugli stolovi…) i programa sa stjecanjem ECTS bodova (programi stjecanja kompetencija, ljetne škole…) iz područja zdravstva.

AKTIVNOSTI CENTRA

  • Aktivnosti Centra odnose se na osmišljavanje i organizaciju programa bez stjecanja ECTS bodova (tečajevi radionice, seminari, okrugli stolovi…) i programa sa stjecanjem ECTS bodova (programi stjecanja kompetencija, ljetne škole…) iz područja zdravstva.

KONTAKT

Zdravstveno Veleučilište Zagreb

ADRESA
Mlinarska cesta 38
Zagreb
T: +385 1 549 5805
F: +385 1 549 5900
e-mail: cco@zvu.hr