Upisi

Natječaj za upis polaznika cjeloživotnog obrazovanja

U skladu s odredbama Zakona o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07, 24/10, 144/21), Pravilnika o  sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (NN 129/08), članka 76.a  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15,131/17), Rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja klasa: UP/I-602-07/19-03/00235, ur.broj: 533-05-19-0002 od 23. listopada 2019. godine i Odluke Stručnog vijeća od 27. rujna 2022. godine, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Mlinarska 38, raspisuje

  • Natječaj za upis polaznika u program osposobljavanja za poslove Gerontonjegovatelja ovdje.
  • Natječaj upis polaznika u program usavršavanja za poslove operacijske medicinske sestre instrumentarke/operacijskog medicinskog tehničara – instrumentara ovdje.

Kandidati prijavljuju interes za postupak upisa elektroničkim putem na mrežnim stranicama Zdravstvenog veleučilišta  https://www.zvu.hr/cjelozivotno-obrazovanje/