Vizija veleučilišta

Vizija je postati vodeća visokoškolska sveučilišna ustanova na području zdravstvenog obrazovanja za neliječnički kadar, prepoznata po svojoj pedesetogodišnjoj tradiciji i ostvarenoj izvrsnosti u Hrvatskoj, u zemljama regije i u Europi.


U realizaciji ove vizije predviđena je jaka suradnja sa strukovnim udruženjima i komorama, te srodnim visokoškolskim ustanovama u regiji i u zemljama EU-a, temeljena na visokom stupnju mobilnosti nastavnika i studenata, na razvoju zajedničkih studija i na provođenju zajedničkih stručnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja.


Suradnja sa srodnim visokoškolskim ustanovama u Hrvatskoj, a posebice s ustanovama koje školuju liječnički i neliječnički kadar oduvijek je bila opredjeljenje ove ustanove.