Opće informacije

NAZIV PROGRAMA
Program osposobljavanja za poslove gerontonjegovatelja

OBRAZOVNI SEKTOR
 Zdravstvo i socijalna skrb

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA
2

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA
 Program osposobljavanja za poslove gerontonjegovatelja u trajanju od 650 sati realizirat će se kroz redovitu i/ili konzultativno-instruktivnu nastavu.

Teorijski dio programa u trajanju od 200 sati izvodi se u prostorijama Zdravstvenog veleučilišta, a vježbe se izvode u specijaliziranom kabinetu opremljenom za izvođenje vježbi u trajanju od 70 sati. Praktični dio programa u trajanju od 380 sati, izvodi se u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi s kojom Zdravstveno veleučilište ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji. Osposobljavanje završava provjerom stečenih znanja i vještina.

Konzultativno-instruktivna nastava – broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu za nastavu pojedine cjeline. Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode neposredno, te putem drugih oblika razmjene informacija (elektronička pošta), prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika. Vježbe i praktična nastava provode se u punom fondu sati.

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Razlikovati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih i nemoćnih osoba prema uputama i pod nadzorom medicinske sestre koja provodi gerijatrijsku zdravstvenu njegu
 2. Prepoznati tjelesne, psihološke i socijalne promjene kod starijih i nemoćnih osoba te izvijestiti medicinsku sestru
 3. Prepoznati promjene u pamćenju i ponašanju starije i nemoćne osobe
 4. Prepoznati stanja zlostavljane i zanemarivane starije osobe
 5. Primijeniti komunikacijske vještine i pravila bontona u komunikaciji sa starijim i nemoćnim korisnicima, članovima obitelji i članovima tima
 6. Sudjelovati u timskom radu i prenositi informacije neophodne za funkcioniranje tima s ciljem kvalitetnijeg procesa gerijatrijske zdravstvene njege
 7. Primijeniti propisanu dokumentaciju
 8. Primijeniti pravila čuvanja profesionalnih tajni i dostojanstva starije osobe
 9. Primijeniti propisana i standardizirana pravila osobne higijene, prostora, pribora i alata
 10. Osiguravati siguran okoliš u skrbi starijih i nemoćnih osoba
 11. Primijeniti pravila zaštite na radu i zaštite od požara te pružiti prvu pomoć.

 

Kolegiji:

 

RB.

 

NASTAVNA CJELINA

 

BROJ SATI

 

 

 

T VJ PN UKUPNO
1. Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije 27 27
2. Njega starijih i nemoćnih osoba 121 42 163
3 Prehrana starijih i nemoćnih osoba

 

25 5 30
4. Komunikacijske vještine gerontonjegovatelja

 

12 13 25
5. Zaštita na radu i prva pomoć 15 10 25
6. Praktična nastava 380 380
 

UKUPNO

 

200

 

70

 

380

 

650

 

T=teorijska nastava
VJ= vježbe
PN= praktična nastava

 

 

Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja