Program usavršavanja za poslove operacijske medicinske sestre-instrumentarke/ operacijskog medicinskog tehničara-instrumentara